Przejdź do treści

O PROJEKCIE

O projekcie

Projekt „Białostockie szlaki turystyczne” powstał w 2021 roku, z inicjatywy przewodników turystycznych zrzeszonych w Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku, w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego przez Miasto Białystok.

Projekt jest naszą próbą wypełnienia luki w turystycznej prezentacji Białegostoku w Internecie. Chcieliśmy stworzyć medium gromadzące aktualne informacje na temat wszystkich miejskich szlaków turystycznych, ścieżek spacerowych i tras tematycznych, nie tylko tych stworzonych i oznakowanych przez Miasto, ale również tych będących oddolną inicjatywą stowarzyszeń i instytucji.

Projekt zakładał zidentyfikowanie, zinwentaryzowanie i aktualizację istniejących w mieście szlaków, stworzenie ich opisów oraz zdjęć obiektów, a następnie umieszczenie tych informacji na specjalnie w tym celu stworzonej stronie internetowej.

Zespół przewodników turystycznych opracowujących szlaki przyjął za zasadę prezentowanie obiektów, które do dziś istnieją, są dostępne i prezentują wartość krajoznawczą, zabytkową lub historyczną. W większości przypadków zrezygnowaliśmy z opisywania miejsc, gdzie widnieje tylko tablica „tu kiedyś stało”, a niektóre szlaki wzbogaciliśmy o nowe lub, w naszym odczuciu, pominięte obiekty wpisujące się w zakres tematyczny szlaku. Pozwoliliśmy sobie na taką ingerencję bazując na naszej znajomości miasta i najnowszych materiałów do jego dziejów, doświadczeniu w pracy z turystami i w trosce o jak najatrakcyjniejsze pokazanie wielowątkowego Białegostoku. Tam, gdzie to możliwe, przekierowujemy turystę do źródeł zawierających wszystkie punkty pierwotnie wytyczonych szlaków (np. do stron internetowych stowarzyszeń będących autorami szlaków).

Kolejnym krokiem było stworzenie map szlaków (przy czym nie zawsze możliwe było linearne wyrysowanie tras, a raczej zaznaczenie obiektów punktami) oraz umieszczenie ich na stronie w formie elektronicznej umożliwiającej ich pobranie i wydruk. Następnie opracowaliśmy graficznie i wydrukowaliśmy 1000 egzemplarzy papierowych mapek każdego spośród wybranych 15 szlaków. Ostatnim elementem projektu była promocja strony wśród przedstawicieli branży turystycznej, blogerów, przewodników i dziennikarzy turystycznych oraz szeroka promocja w mediach społecznościowych.

Mamy nadzieję, że dzięki powstaniu strony www.szlaki.bialystok.pl turyści rozważający odwiedzenie Białegostoku oraz branża turystyczna otrzymali przydatne narzędzie do planowania wypraw do stolicy województwa podlaskiego. Cieszymy się również z dużej liczby szlaków uwzględnionych na stronie, bo naszym zdaniem oddaje to wielowątkowość naszego miasta, które każdemu turyście może zaoferować coś interesującego. Strona będzie aktualizowana o ewentualne nowe szlaki i trasy.

Zespół realizujący projekt: Jakub Bobrowski, Sylwia Bućko, Katarzyna Pierwienis, Aleksandra Staszak, Adam Szepiel, Andrzej Tarasewicz, Krzysztof Talipski, Ewa Witkowska.

Opisy obiektów powstawały na bazie materiałów zebranych wcześniej przez twórców poszczególnych szlaków i za zgodę na wykorzystanie efektów ich pracy dziękujemy: Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku, Stowarzyszeniu Szczyty, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Miastu Białystok, Sebastianowi Wichrowi, Stowarzyszeniu Dorzecze.